Sonda
Jakich informacji szukacie w naszym portalu?
Wszystko o pieczarkarniach
Wszystko o kurnikach
Wszystko o oborach i chlewniach
liczba odwiedzających: 12864547 osób

Nowa koncepcja wentylacji

MTT poprawia wyniki w produkcji zwierzęcej.

MTT (Minimum, Transitional, Tunnel) to koncepcja wentylacji firmy FANCOM, zapewniająca stabilny klimat na fermach drobiu. Ekstremalne warunki atmosferyczne oraz wahania temperatury w dzień i w nocy nie mają tu żadnego wpływu na klimat w budynkach. Wynik: to doskonale sterowany klimat, zapewniający identyczne warunki wzrostu podczas całego okresu produkcyjnego, od pierwszego dnia aż do końca tuczu. Podstawą tej koncepcji jest stopniowe przejście od wentylacji minimalnej do maksymalnej w trzech fazach.

Faza Minimum: precyzyjna wentylacja. (fot 1)

Pierwszą faza wentylacji MTT jest minimalna (Minimum) wentylacja.  Minimalna wentylacja jest niezbędna, aby usunąć  szkodliwe związki takie jak CO2, NH3 oraz wilgoć i kurz, a także wzbogacić powietrze w tlen. Jest szczególnie istotna przy młodych, wciąż rozwijających się zwierzętach, aby zapobiegać problemom związanym z drogami oddechowymi. Dobra minimalna wentylacja decyduje o osiągnięciu wysokich wyników w produkcji zwierzęcej! Powietrze dostaje się do budynku przez klapy wlotowe znajdujące się w bocznych ścianach, i jest wyciągane przez wentylatory w dachu lub w szczycie. Możemy precyzyjnie sterować przepływem powietrza i jest on równomierny w całej hali nawet przy niskiej jego prędkości.

Faza Przejściowa: – łagodna zmiana. (fot 2)

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wentylację, koncepcja MTT przechodzi do fazy przejściowej (Transitional), kolejny stopień zmierzający do wentylacji tunelowej. Podczas tej fazy minimalna wentylacja osiąga swoje maksimum, wielkie wentylatory tunelowe rozpoczynają pracę przy równoczesnym częściowym otwarciu wlotów tunelowych. Przepływ powietrza stopniowo zmienia  się z minimum wentylacji w poprzek budynku, w wentylację tunelową - wzdłuż hali. Dzięki stopniowemu przejściu od minimum do maksimum wentylacji unikamy jakichkolwiek zakłóceń związanych ze zmianą przepływu powietrza, m. in.  natężenia światła lub hałasu. To ogranicza stres zwierząt i kreuje korzystne warunki dla zdrowego ich wzrostu. Faza przejściowa jest unikalnym rozwiązaniem w wentylacji, zastosowanym jedynie w wentylacji MTT firmy FANCOM.

Faza tunelowa: gwarantuje doskonałe ochłodzenie. (fot 3)

Ostatnią fazą koncepcji MTT jest wentylacja tunelowa (Tunnel). Przy tym stadium jest najważniejsze by usunąć nadmierną temperaturę wytworzoną przez wierzęta. Wloty powietrza są całkowicie zamykane zaś wloty tunelowe będą uchylane zgodnie z zapotrzebowaniem. Wentylatory w szczycie pracują. Tworzymy w ten sposób tak zwany efekt tunelowy, w którym powietrze płynie nad zwierzętami z dużą prędkością. Taki przepływ powietrza daje chłodzący efekt, lekki wiatr dający ostateczne ochłodzenie w umiarkowanym klimacie. W tropikalnym klimacie niezbędny jest wkład chłodzący, który doskonale funkcjonuje w koncepcji MTT. Natężenie chłodzenia sterowne jest zgodnie z zapotrzebowaniem zwierząt.

Sterowniki klimatu F37 i F38; sterowanie klimatem nigdy nie było łatwiejsze! (fot 4 i 5)

Specjalnie opracowane sterowniki klimatu F37 i F38 automatycznie zarządzają systemem MTT. Duży ekran, czytelna grafika i prosty, zrozumiały opis są przejrzyste dla użytkownika. Komputer  oblicza idealną wydajność wentylacji aby uniknąć sytuacji gdzie ta wydajność mogłaby być nadmierna. Wbudowany moduł Optisec™-  automatycznie zarządza pracą nagrzewnic. Kontrola wentylacji i ogrzewania pomaga zminimalizować koszty ogrzewania. System sterujący wentylacją analizuje zarówno warunki atmosferyczne na zewnątrz budynku jak i wewnątrz. Gwarantuje to zachowanie optymalnego klimatu dla zwierząt oraz zmniejsza wydatki w ciągu całego procesu produkcji. Zegary czasowe mogą być używane zarówno do kontroli systemu paszowego, pojenia jak i oświetlenia. Zapewnia to pełną i rzetelną rejestrację oraz dobrą współpracę z systemami alarmowymi.

Powtarzalność  wyników

Tylko koncepcja MTT  poprawia  wyniki i zapewnia ich powtarzalność: do 10% szybszy wzrost, dobre wykorzystanie paszy, niską śmiertelność i o wiele korzystniejsze  warunki do  dobrego wyrównania stada.

 

Maksymalna obsada i niska śmiertelność

Duża obsada zwierząt przy wysokich temperaturach jest wyzwaniem dla każdego producenta drobiu. Z koncepcją wentylacji MTT hodowcy mogą zwiększać obsady, ponieważ klimat w budynku zmienia się wraz ze wzrostem ptaków. Nawet przy maksymalnej obsadzie i wysokiej temperaturze zwierzęta będą mogły wciąż przybierać na wadze. Jeden z holenderskich hodowców zainstalował wentylację MTT wraz z systemem nawilżania na dwóch, nowych halach dla 60 000 ptaków. Z temperaturami powyżej 32C ostatniego lata, temperatura w nowych obiektach pozostawała na poziomie ok. 25C, podczas gdy w starych budynkach w tym samym czasie temperatura  wynosiła ok. 30C. Jednocześnie w nowych obiektach śmiertelność pozostała na niskim poziomie a ptaki cały czas przyrastały. Na koniec rzutu ptaki z nowych obiektów miały o 150 g większą wagę niż ptaki ze starych.

MTT bije rekordy

Frank Garvin, hodowca z Australii  uzyskał wynik 1,73 kg zużycia paszy na kilogram masy ciała, przy wadze 2.5 kg podczas dwóch ostatnich cykli. Normą jest 2,08 kg.

MTT efektywny w Afryce Południowej

Z temperaturami, które wykazują  różnice do 25 °C  między dniem a nocą, regulacja temperatury jest bardzo trudna. Jednak nie dla MTT.  Zmiana od minimum do przejściowej fazy jest ledwie dostrzegalna a temperatura utrzymuje się na stałym poziomie na całej powierzchni budynku. Hodowcy są zadowoleni z uzyskanych wyników produkcji. Również w tej części świata zauważamy zwiększenie liczby zwierząt na m2 i niską śmiertelność oraz większą masę ciała. Przy zastosowaniu koncepcji wentylacji MTT producenci drobiu uzyskują szybki zwrot kosztów w stosunku do poniesionych nakładów. Nasi klienci są bardzo zadowoleni  z wagi zwierząt. Uzyskują  1,9 kg  w  35 dniu, przy zużyciu paszy  1.409 i śmiertelności 3.112% .

02_logo_fancom

 

 

 

______________________________________________________________
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wentylacji MTT firmy FANCOM:

HODOWCA Sp z o.o. KOMPLEKSOWE WYPOSAŻANIE FERM
Tel. 058/682 68 56    fax: 058/682 62 79  E-mail: hodowca@atomservice.com

Tłumaczenie: Z. Myśliński, M. Krajewskifot 1
Faza Minimum: precyzyjna wentylacja.

fot 2
Faza Przejściowa: – łagodna zmiana.

fot 3
Faza tunelowa: gwarantuje doskonałe ochłodzenie.

fot 4
Sterownik klimatu F37

fot 5
Sterownik klimatu F38
Płyty warstwowe Płyty obornickie Płyta warstwowa